Uchwała nr 29/03/2022

141

Uchwała nr 29/03/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie powołania do Kadry Narodowej mężczyzn

Zarząd PZSzach postanowił powołać GM Mateusza Bartla do Kadry Narodowej mężczyzn.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.

Nie głosowali Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.