Uchwała nr 28/03/2022

192

Uchwała nr 28/03/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmian w KOF PZSzach nr 1/2022 dotyczących opłat za zawodników z Ukrainy

Zarząd Polskiego Związku Szachowego postanawia zmienić brzmienie punktów 13.1 i 13.2. Komunikatu Organizacyjno-Finansowego nr 1/2022 PZSzach poprzez dodanie słów „lub Ukrainy” w sposób następujący:

13.1. Opłata za zawodnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej lub Ukrainy:

13.2. Opłata za zmianę przynależności klubowej zawodnika lub potwierdzenie przynależności klubowej zawodnika z Unii Europejskiej lub Ukrainy:

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: