Uchwała nr 27/03/2022

107

Uchwała nr 27/03/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie daty podpisania sprawozdania finansowego za rok 2021

Zarząd PZSzach wyznacza członkom Zarządu ostateczną datę podpisania sprawozdania finansowego za rok 2021 na dzień

1 kwietnia 2022 godz. 10.00.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: