Uchwała nr 26/03/2022

131

Uchwała nr 26/03/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 marca 2022
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Licencyjnym PZSzach

  1. Zarząd PZSzach postanawia nadać nowe brzmienie Rozdziału 1 Regulaminu Licencyjnego PZSzach „Zasady przyznawania Licencji Wojewódzkiego Związku Szachowego” w treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zmiany w Regulaminie Licencyjnym PZSzach wskazane w ust. 1 wchodzą w życie z dniem następnym po dniu przyjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosowali: