Konkurs na dostawę sprzętu komputerowego do treningu i analiz

385

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs na dostawę sprzętu szachowego – komputerów do analizy i przygotowań debiutowych.

 1. Zapotrzebowanie: od 18 do 23 sztuk laptopów. 
 2. Maksymalny budżet całkowity: 130 000 zł brutto.
 3. Czas składania ofert: 16.03.2022 do godziny 12:00. 
 4. Oferty będą sprawdzane pod kątem przydatności do analizy szachowej, głównie brana pod uwagę będzie wydajność procesora i karty graficznej.
 5. Komputery powinny zawierać:
  – dedykowaną kartę graficzną,
  – wbudowany port sieciowy,
  – system operacyjny Windows 10 lub 11.

6. Oferty z kwotą wyższą od kwoty podanej w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

7. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres sekretariat@pzszach.pl lub papierowej na adres Polski Związek Szachowy ul. Marszałkowska 84/92 00-514 Warszawa z dopiskiem “OFERTA LAPTOPY”.

8. Wybór oferentów po ocenie przez komisję 17.03.2022 do godziny 12:00. 

9. Komisja po ocenie niezwłocznie poinformuje oferentów. 

10. Czas realizacji tj. dostawy do miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski w Szachach do lat 16 i 18 (Sypniewo k. Jastrowia) 18-25.03.2022 r.

11. Termin płatności: maksymalnie do 25.03.2022. Termin płatności uzależniony jest od terminu otrzymania transzy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy dotacyjnej na 2022 rok. W związku z powyższym istnieje możliwość wcześniejszej płatności, w tym przed dostarczeniem zamówienia.

12. Informacji udziela biuro Polskiego Związku Szachowego 22 841 41 92.