Uchwała nr 25/03/2022

99

Uchwała nr 25/03/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie DMP Ekstraliga w szachach szybkich

    Zarząd Polskiego Związku Szachowego postanowił zmienić Regulamin DMP Ekstraliga w szachach szybkich poprzez nadanie nowej treści następującym punktom:

7.5. Kapitan drużyny ma obowiązek zgłosić sędziemu głównemu skład drużyny przed każdą rundą w formie i w terminie zgodnie z ustaleniami przyjętymi na odprawie technicznej.
7.6. W przypadku niezgłoszenia składu drużyny przed I rundą obowiązuje skład podstawowy.
7.7. W przypadku niezgłoszenia zmiany składu drużyny przed II i każdą kolejną rundą obowiązuje ostatni zgłoszony skład.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, oddano 5 głosów za.

Nie głosowali: