Uchwała nr 21/02/2022

91

Uchwała nr 21/02/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia UKS Szachy Osielsko (KP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć UKS Szachy Osielsko (KP)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna