Uchwała nr 20/02/2022

72

Uchwała nr 20/02/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia UKS LOTNIK Rosnowo (ZP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć UKS Lotnik Rosnowo (ZP)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Anna Mrozińska.