Uchwała nr 19/02/2022

73

Uchwała nr 19/02/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Zamojskiego Klubu Szachowego (LU)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Zamojski Klub Szachowy (LU)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Anna Mrozińska.