Uchwała nr 18/02/2022

92

Uchwała nr 18/02/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Zgierskiego Klubu Szachowego SZACH-ZGIERZ (LD)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Zgierski Klub Szachowy SZACH-ZGIERZ (LD)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Anna Mrozińska.