Uchwała nr 17/02/2022

134

Uchwała nr 17/02/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 01 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet

Zarząd PZSzach postanowił zmienić brzmienie punktu 4.2.3. tiret pierwsze w ten sposób, że słowa „w ciągu dwóch lat poprzedzających” zamienia się na słowa „w ciągu roku poprzedzającego”.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.

Nie głosowali: