Uchwała nr 15/01/2022

145

Uchwała nr 15/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej mężczyzn do lat 23

Zarząd PZSzach postanowił powołać Kadrę Narodową mężczyzn do lat 23

w składzie:

  1. Jakub Kosakowski
  2. Antoni Kozak
  3. Bartłomiej Niedbała
  4. Szymon Gumularz
  5. Igor Janik

 W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.

Nie głosowali: Aleksander Sokólski, Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.