Uchwała nr 13/01/2022

159

Uchwała nr 13/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Kadry Narodowej mężczyzn

Zarząd PZSzach postanowił powołać Kadrę Narodową mężczyzn w składzie:

  1. Jan-Krzysztof Duda
  2. Radosław Wojtaszek
  3. Kacper Piorun
  4. Wojciech Moranda
  5. Paweł Teclaf
  6. Maciej Klekowski

 W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.

Nie głosowali Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.