Uchwała nr 12/01/2022

372

Uchwała nr 12/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie akceptacji treści umowy o zmianie federacji z Aleksandrą Maltsevską.

Zarząd PZSzach postanowił zaakceptować proponowaną treść umowy o zmianie federacji z Aleksandrą Maltsevską.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali Kamila Kałużna, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra.