Uchwała nr 11/01/2022

97

Uchwała nr 11/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu DEBIUT ZAMIENIE (MA)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub DEBIUT ZAMIENIE (MA)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.