Uchwała nr 10/01/2022

83

Uchwała nr 10/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Fundacja Elektrowni Rybnik (SL)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Fundacja Elektrowni Rybnik (SL)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.