Uchwała nr 8/01/2022

95

Uchwała nr 8/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu Topcoat Consulting Szach Mielec (PK)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Topcoat Consulting Szach Mielec (PK)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.