Uchwała nr 7/01/2022

81

Uchwała nr 7/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Efektowni.pl (PK)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KS Efektowni.pl (PK)

w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.