Uchwała nr 4/01/2022

131

Uchwała nr 4/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie uzupełnienia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach Nr 1/2022

Zarząd PZSzach postanowił uzupełnić Tabelę 2 KOF Nr 1/2022

w dziale Drużynowe MP poprzez dodanie pozycji:

DMP Ekstraliga w szachach szybkich     500 (300/200)

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.