Uchwała nr 3/01/2022

116

Uchwała nr 3/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu DMP Ekstraliga w szachach szybkich

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin DMP Ekstraliga w szachach szybkich.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 wstrzymujący

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.