Uchwała nr 1/01/2022

224

Uchwała nr 1/01/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu PZSzach z dn. 28 listopada 2021 r.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć protokół z zebrania Zarządu PZSzach z dn. 28 listopada 2022 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Robert Siekanka.