Konkurs na dostawę sprzętu komputerowego do treningu i analiz

41

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs na dostawę sprzętu szachowego – komputerów do analizy i przygotowań debiutowych

Prosimy o przesyłanie ofert na dwa rodzaje sprzętu:

  1. Komputer Laptop do kwoty 4.000 zł brutto – 13 sztuk.
  2. Komputer Laptop do kwoty 8.200 zł brutto – 12 sztuk.

Czas składania ofert: 29.12.2021 do godziny 09:00. Wybór oferentów po ocenie przez komisję 29.12.2021 do 14:00. Komisja po ocenie niezwłocznie poinformuje oferentów. Czas płatności 31.12.2021 Czas realizacji – dostawy do Polskiego Związku Szachowego 30.12.2021 do 15:00.

Oferty będą sprawdzane pod kątem przydatności do analizy szachowej, głównie brana pod uwagę będzie moc procesora.

Komputery powinny zawierać wbudowany port sieciowy, system operacyjny Windows 10 lub 11.

Mile widziane są komputery tego samego typu w ramach danego segmentu.

Polski Związek Szachowy rozpatrywać będzie oferty złożone zarówno na jedną jak i dwie opcje razem. Dopuszczamy także na zgłoszenie częściowych ofert na dany segment. Oferent powinien przedstawić ofertę z podaniem ceny brutto dla każdego zestawu. Oferty z kwotą wyższą o ponad 5% kwot podanych w punktach 1. i 2. nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres sekretariat@pzszach.pl lub papierowej na adres Polski Związek Szachowy ul. Marszałkowska 84/9 00-514 Warszawa

Informacji udziela biuro Polskiego Związku Szachowego 22 841 41 92.