Uchwała 122/11/2021

108

Uchwała 122/11/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego nr 1/2022.

Zarząd PZSzach postanowił o przyjęciu Komunikatu Organizacyjno-Finansowego nr 1/2022

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Szymon Pieczewski.