Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach Nr 1/2022

4276

Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1 / 2022

przyjęty uchwałą Zarządu PZSzach w dniu 28 listopada 2021 r.
z uzupełnieniami przyjętymi w dn. 12 stycznia i 23 marca 2022 r.
Komunikat obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

W dniu 23 marca 2022 weszła w życie zmiana zapisów dotycząca wysokości opłat za rejestrację zawodników z Ukrainy (pkt. 13.1 i 13.2). 

Uwaga
Nastąpiła zmiana w numeracji oraz pozycji KOF od 4 do 12.
Dotychczasowe działy nr 11 i 12 (opłaty za rejestrację turniejów) mają obecnie numery 4 i 5.
Odpowiednio uległy zmianie numery dotychczasowych działów 4-10 (obecnie 6-12).