Uchwała 121/11/2021

131

Uchwała 121/11/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił o nadaniu srebrnej odznaki honorowej PZSzach pani Katarzynie Walenciak.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Łukasz Turlej.