Uchwała nr 120/11/2021

125

Uchwała nr 120/11/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 04 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanawia wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Zarządu PZSzach:

1. W par. 11 ust. 2 terminy 30-dniowe zamienia się na terminy 14-dniowe.

2. Uzupełnić par. 11 o nowy ust. 7 o treści „W przypadku sprawy pilnej wymagającej podjęcia niezwłocznej decyzji Zarządu Przewodniczący zebrania może uzupełnić proponowany porządek obrad do chwili jego przyjęcia”.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.