Uchwała nr 119/11/2021

46

Uchwała nr 119/11/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 04 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu Start Bydgoszcz (KP) do grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Start Bydgoszcz (KP) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.