Uchwała nr 113/10/2021

37

Uchwała nr 113/10/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu AZS AGH Kraków (MP) do grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub AZS AGH Kraków (MP) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Anna Mrozińska, Paweł Zaskalski, Robert Siekanka.