Uchwała nr 111/10/2021

211

Uchwała nr 111/10/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 października 2021 r.
w sprawie powołania członków Komisji Etyki PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił powołać następujących członków Komisji Etyki PZSzach:

Janusz Augustowski – Przewodniczący

Marek Uściński – Członek

Jacek Sieczkowski – Członek

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 7 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.