Uchwała nr 110/10/2021

81

Uchwała nr 110/10/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu UKS Zielony Skoczek (DS) do grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub UKS Zielony Skoczek (DS) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna, Aleksander Sokólski.