Uchwała 108/09/2021

123

Uchwała 108/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie nadania odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił nadać odznaki honorowe PZSzach następującym osobom:

Panu Arturowi Adamkowi – Złotą Honorową Odznakę PZSzach
Panu Michałowi Bieszczadowi – Złotą Honorową Odznakę PZSzach
Panu Piotrowi Kowalakowi – Złotą Honorową Odznakę PZSzach

Panu Andrzejowi Sobolewskiemu – Srebrną Honorową Odznakę PZSzach

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna.