Uchwała 107/09/2021

79

Uchwała 107/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 104/09/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Zarząd PZSzach postanowił o wycofaniu z konkursu ofert na imprezy centralne z kalendarza PZSzach na rok 2022 imprezy nr 9 pod nazwą „Drużynowe Mistrzostwa Polski Ekstraliga Juniorów i I Liga Juniorów”.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu. Oddano 5 głosów za, … przeciw, … wstrzymujące.

Nie głosowali: