Uchwała 106/09/2021

92

Uchwała 106/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie nadania srebrnych odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił o nadaniu srebrnej odznaki honorowej PZSzach następującym osobom:

  1. Dionizy Barwiński
  2. Elżbieta Sosnowska
  3. Jacek Marks
  4. Andrzej Pankratjew

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska.