Uchwała 105/09/2021

169

Uchwała 105/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie wykluczenia czterech klubów z grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach, na podstawie par. 17 ust. 2 Statutu PZSzach, postanawia wykluczyć z grona członków PZSzach następujące kluby:  

  1. LZS „Mewa” Goliszów (DS-673)
  2. KSz „DRAKON” Lublin (LU-226)
  3. KSz „SZACHMIX” Siemień (LU-813)
  4. RSS „Gambit” Radom (MA-441)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.