Uchwała Nr 103/09/2021

52

Uchwała Nr 103/09/2021

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej kol. Marcinowi Orzechowskiemu

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową PZSzach kol. Marcinowi Orzechowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.