Uchwała Nr 102/09/2021

111

Uchwała Nr 102/09/2021

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zaproszenia członków Kolegium Sędziów kadencji 2016-2021 do udziału w NWZD

Zarząd PZSzach, na podstawie §21 ust. 3 pkt c Statutu PZSzach, postanawia imiennie zaprosić do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach w dniu 25 września 2021 członków Kolegium Sędziów PZSzach pełniących tę funkcję w kadencji 2016-2021

IA Agnieszkę Brustman
IA Zenona Chojnickiego
IA Macieja Cybulskiego
IA Andrzeja Filipowicza
IA Andrzeja Irlika
IA Magdalenę Judek
IA Aleksandra Sokólskiego

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, oddano 5 głosów za.