Uchwała 99/09/2021

64

Uchwała 99/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie zmian regulaminowych dotyczących Półfinałów Indywidualnych Mistrzostw Polski

Zarząd PZSzach postanawia zmienić:

1. punkty 5.1.1 i 5.1.2 Regulaminu Półfinałów Mistrzostw Polski poprzez nadanie nowej treści w brzmieniu:

5.1.1. zawodniczkom posiadającym co najmniej II kategorię szachową,

5.1.2. zawodnikom posiadającym co najmniej II kategorię szachową,

2. Tabelę 2 Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSzach Nr 1/2021 poprzez dodanie nowej pozycji o treści:

Półfinały IMP – 140 (100/40)

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu. Oddano 6 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Szymon Pieczewski.