Uchwała 98/09/2021

59

Uchwała 98/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie przyznania prawa organizacji Półfinałów Mistrzostw Polski w roku 2021

Zarząd Polskiego Związku Szachowego postanawia przyznać prawo organizacji Półfinałów Mistrzostw Polski w roku 2021 klubowi AZS Wratislavia.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu. Oddano 6 głosów za.