Uchwała nr 94/09/2021

81

Uchwała nr 94/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie powołania do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach

Zarząd PZSzach postanowi:

  1. powołać Pawła Bekanowskiego w skład Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZSzach
  2. powierzyć Pawłowi Bekanowskiemu funkcję Wiceprzewodniczącego tej Komisji.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 7 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Krzysztof Góra.