Uchwała nr 93/08/2021

66

Uchwała nr 93/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu Kutu Sp. z o.o. (WM) do grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KUTU Sp. z o.o. (WM) do grona członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.