Uchwała nr 92/08/2021

99

Uchwała nr 92/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie usunięcia dwóch klubów z grona członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił, zgodnie z art. 17 ust. 2 Statutu PZSzach, usunąć kluby MZKS Unia Nowa Sarzyna (PK) oraz TS Wisła Kraków (MP) z grona członków PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna.