Uchwała nr 91/08/2021

137

Uchwała nr 91/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie szczególnych zasad sponsoringu zawodów szachowych

Zarząd PZSzach postanowił o konieczności uzyskania zgody Zarządu PZSzach, przez osoby fizyczne i prawne na organizacje imprez szachowych w Polsce sponsorowanych przez branżę alkoholową, tytoniową bądź hazardową, a także eksponowanie takich marek i produktów.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 6 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.