Komunikat Nr 2 (informacyjny) NWZD – materiały dla delegatów

550

W uzupełnieniu Komunikatu Organizacyjnego Nr 1 NWZD zwołanego na dzień 25 września 2021 publikujemy materiały dla delegatów dotyczące spraw ujętych w porządku dziennym Zgromadzenia.

  • ad pkt 9 porządku dziennego NWZD

Bilans za rok 2020

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Informacja dodatkowa za rok 2020

  • ad pkt 10 porządku dziennego NWZD

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZSzach za rok 2020

  • ad pkt 13 porządku dziennego NWZD

Informacja PZSzach z dn. 27 sierpnia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem o zwołaniu Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów (17-18 września w Krakowie) informujemy, że Polski Związek Szachowy nie bierze odpowiedzialności za jej przebieg oraz podjęte tam decyzje personalne.

Działalność Kolegium Sędziów będzie całościowo przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach zwołanego na 25 września które podejmie wiążące decyzje w sprawach regulaminowych oraz osobowych Kolegium.

 

List otwarty trojga członków Kolegium Sędziów z dn. 5 września 2021.