Uchwała nr 85/08/2021

74

Uchwała nr 85/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania do Kadry Narodowej Młodzieżowców U23

Zarząd PZSzach postanowił powołać Marię Malicką do Kadry Narodowej Młodzieżowców do lat 23

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Artur Jakubiec.