Uchwała nr 83/08/2021

35

Uchwała nr 83/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu szachowego Akademia Sportu Kolbudy (PO) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Akademia Sportu Kolbudy (PO) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Robert Siekanka, Krzysztof Góra, Szymon Pieczewski.