Uchwała nr 82/08/2021

113

Uchwała nr 82/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu szachowego Gambit Gorzyce (SL) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć KSz Gambit Gorzyce (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Robert Siekanka, Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.