Uchwała nr 81/08/2021

133

Uchwała nr 81/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 02 sierpnia 2021 r.
w sprawie Powołań do Kadry Narodowej Juniorów po OOM 2021.

Zarząd PZSzach postanowił powołać do Kadry Narodowej Juniorów na rok 2021 następujących zawodników:

  1. Bartosz Fiszer
  2. Marek Madej
  3. Adam Zielonka
  4. Bartosz Bartodziej
  5. Izabela Tokarz
  6. Magda Oborska

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra oraz Robert Siekanka