Uchwała nr 79/07/2021

100

Uchwała nr 79/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił dokonać zmian w Regulaminie Zarządu poprzez: 

1. nadanie nowej treści par. 10 p. 4

Uczestnictwo członków Zarządu w zebraniach jest obowiązkowe. Dopuszczalny jest udział zdalny jeśli można w miejscu zebrania zapewnić odpowiedni sprzęt do komunikacji. Udział zdalny wymaga każdorazowo zgody Prezesa PZSzach.

2. wykreślenie par. 13 p. 3

(dotychczasowa treść: Uchwały Zarządu niezwłocznie po ich podjęciu podpisuje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, Przewodniczący zebrania)

 

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 przeciw

Nie głosowali: Szymon Pieczewski, Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Łukasz Turlej.