Uchwała nr 78/07/2021

50

Uchwała nr 78/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Mosina (WP) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KS Mosina (WP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Anna Mrozińska