Uchwała nr 76/07/2021

72

Uchwała nr 76/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu PZSzach z dn. 31 marca 2021 r.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć protokół z zebrania Zarządu PZSzach z dn. 31 marca 2021 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna, Anna Mrozińska